Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Transaktioner
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Code of Conduct

Fortrolighed

Enhver oplysning, som vores kunde meddeler, eller som vi modtager om vores kunde eller tredjemand i forbindelse med vores rådgivning behandles fortroligt. Materiale der af vores kunde eller tredjemand udleveres til os, uanset materialets form eller medium, behandles og opbevares fortroligt. Samtlige medarbejdere er pålagt ubetinget tavshedspligt og har underskrevet erklæring herom.

Insiderregler

Vi har for bestyrelse, direktion og for alle medarbejdere regler, som opfylder gældende lovgivning om forbud mod at videregive intern viden om børsnoterede selskaber og foreninger, og som iagttager lovgivningens restriktioner vedrørende handel med børsnoterede værdipapirer. Reglerne omfatter tillige de enkelte personers husstand.

Etik

Vi arbejder med en høj etisk standard og er ansvarlige i vores daglige handlinger.

I Reliance forpligter vi os til at udøve god forretningsetik og adfærd i overensstemmelse med Reliance’s mission, vision og værdier samt i tilhørende politikker og retningslinjer.

Kunde-referencer

Vi arbejder diskret og under fortrolighed. Derfor skilter vi ikke med de rådgivningsopgaver vi løser for vores kunder.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice