Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Corporate communication
Public relations
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Transaktioner
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Strategisk kommunikation

Det forventes i dag, at virksomheder formulerer strategiske visioner og målsætninger i et klart og troværdigt sprog. For at kunne gøre dette, er det vigtigt, at kommunikationen er forankret i den overordnede forretningsstrategi og de overordnede forretningsmål. Derved skabes der én strategi for den samlede kommunikation med omverdenen, som ideelt set tilgodeser holdninger og krav fra både interne og eksterne interessenter. Samtidig konstrueres en kommunikativ bro mellem virksomhedens forretningsstrategi og virksomhedens interessenter.

Med udgangspunkt i vores kunders forretningsstrategi, hjælper vi med at målrette den strategiske kommunikation, således at denne understøtter vores kunders overordnede mål. Det gør vi ud fra den erfaring, at denne kommunikationstilgang skaber mest værdi for vores kunder. Vi lægger vægt på at yde vores kunder rådgivning i form af konkrete forbedrings- og implementeringsforslag, som er udarbejdet med sigte på en implementering på det operationelle niveau.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice