Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Public affairs

Public affairs handler grundlæggende om interessevaretagelse og om at bygge bro og gensidig forståelse mellem kommercielle logikker og bredere samfundshensyn.

Det kan være direkte mellem en privat virksomhed og de relevante politiske aktører, og det kan ligeledes foregå gennem de mange institutionaliserede kanaler, som findes i de nordiske samfund. Endvidere kan det foregå mere uformelt gennem dialog og møder.

Public affairs kan også med fordel forstås gennem et bredere stakeholderbegreb, hvor man arbejder med NGO’er, organisationer, meningsdannere og medier, og hvor snitfladerne til og synergien med andre kommunikationsdiscipliner, især corporate communications, er åbenlys.

Reliance har indgående erfaring med at rådgive private virksomheder i deres politiske interessevaretagelse, typisk i situationer med en særlig udfordring eller mulighed, hvor erhvervslivets paraplyorganisationer ikke kan agere tilstrækkelig præcist pga. konkurrencehensyn eller interessekonflikter.

Vi opererer efter vores kunders ønske både foran og bag kulisserne, og rådgiver og assisterer vedrørende public affairs-processen, ifm. udarbejdelsen af relevante materialer og ’position papers’, samt om strategi og implementering.

Endelig er public affairs disciplinen i stigende grad relevant, f.eks. i form af politisk analyse, mapping og due diligence, ifm. børsintroduktioner og M&A i relation til selskaber, hvis forretningsområde er statsligt reguleret, har stor betydning for den samfundsmæssige infrastruktur (f.eks. finans, IT, energi mv.), eller har konkurrencemyndighedernes interesse.

Reliance forstår både den kommercielle og den politiske virkelighed, vi følger og kender de politiske processer, og vi kender mulighederne for påvirkning og holdbare løsninger. Vi har i en årrække haft vores gang på både Christiansborg samt i EU i Bruxelles, og kender derfor det politiske miljø indefra.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice