Om Reliance
Kompetencer
Mission, vision og værdier
Bestyrelse
Partnere
24-timer service
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Kompetencer

Reliance’s kernekompetencer har alle én fællesnævner - aktiemarkedet.

Topledelsen opfatter i stigende grad investor relations som et strategisk ledelsesværktøj, samt ser nødvendigheden af at integrere den finansielle kommunikation med virksomhedens samlede interne og eksterne kommunikation.

Vores rådgivning bygger på over 40 års dansk og international praktisk erfaring fra begge sider af bordet inden for områderne investor relations, corporate finance, aktieanalyse, kommunikation og intern rådgivning af topledelsen. Det er den erfaring, som gør os i stand til at yde værdiskabende uafhængig rådgivning inden for:

 • Medierelationer
 • Medietræning
 • Investor relations (IR)
 • Finansiel kommunikation
 • Strategisk kommunikation
 • Krisekommunikation og issues management
 • Børsintroduktioner (IPO), aktiekapitaludvidelser samt virksomhedsfusioner og -overtagelser (M&A-transaktioner)
 • Kommunikationsberedskab ved overtagelse
 • Corporate governance
 • Public affairs
 • Corporate social responsibility (CSR)

Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice