Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Medierelationer

Opbygningen og vedligeholdelsen af gode medierelationer udgør en væsentlig faktor i forbindelse med omverdenens kendskab til og opfattelse af virksomheden, og bør indgå som en væsentlig del af virksomhedens eksterne kommunikation.

Vi har omfattende erfaring i samarbejdet med erhvervsmedierne, og vi kender således ’spillereglerne’ inden for erhvervsjournalistikken. Vi foretager medierådgivning inden for alle relevante forhold, identificerer den ’gode’ nyhed vedrørende virksomheden og rådgiver om den optimale formidling af denne over for erhvervsmedierne.

Vores medierådgivning omfatter bl.a. at:

  • Identificere og formidle den ’gode’ historie
  • Udarbejde målrettede mediestrategier og medieplaner
  • Assistere i implementeringen af mediestrategier
  • Assistere i opbygningen og vedligeholdelsen af et godt forhold til medierne, herunder fungere som bindeled
  • Udarbejde og tilvejebringe relevant baggrundsinformation til relevante erhvervsmedier som støtte til virksomhedens historier
  • Medietræne ledelse og nøglemedarbejdere
  • Udarbejde manuskripter, hovedbudskaber samt Q&A til brug for arbejdet med medierne

Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice