Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Issues management
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Issues management

Mange kriser forværres af, at håndteringen af kommunikationen er for dårligt forberedt. Hastighed og organisering er nøgleord når virksomheden skal sikre, at kommunikationen begrænser krisen – i stedet for at forstærke den.

Issues management består af forberedelse af kommunikationsplaner til eventuel anvendelse, såfremt et ’issue’ på et senere tidspunkt kræver akut kommunikation til virksomhedens interessenter.

Vi udfordrer vores kunder med henblik på at få afdækket, hvilke områder kunne blive morgendagens ’issue’.

Reliance har erfaring i det forebyggende arbejde i relation til virksomhedens finansielle interessenter - investorer, aktieanalytikere og den finansielle presse.

Vi tror på fordelen ved at have gjort sit forarbejde.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice