Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Etablering og optimering
Politikker og strategier
Online-kommunikation
Årsrapporter og magasiner
Investorpræsentationer
Web- og audiocasts
Kapitalmarkedsdage
Perception Studies
Andre IR-rådgivningsområder
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
IR-politikker, -strategier og -planer

Fundamentet for en virksomheds investor relations-arbejde er udarbejdelsen af relevante politikker, strategier og planer for området.

Vi hjælper vores kunder med at udarbejde politikker, strategier og planer for IR-området og udfordrer også i forhold til virksomhedens mission, vision og værdier.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk

Mere info
Læs en mere deltaljeret beskrivelse af formålet med investor relations

 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice