Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Etablering og optimering
Politikker og strategier
Online-kommunikation
Årsrapporter og magasiner
Investorpræsentationer
Web- og audiocasts
Kapitalmarkedsdage
Perception Studies
Andre IR-rådgivningsområder
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Transaktioner
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Perception studies

Det er vores erfaring, at en række børsnoterede virksomheder ofte fejlagtigt vurderer, at de har en knivskarp og differentieret opfattelse af aktiemarkedets syn på virksomheden og dets IR-aktiviteter. Virksomheden opnår imidlertid sjældent den komplette og helt ærlige tilbagemelding fra analytikerne og de institutionelle investorer. Der eksisterer med ganske få undtagelser et filter, som imidlertid elimineres ved gennemførelsen af et fortroligt og anonymiseret perception study.

Et velgennemført perception study vil som hovedregel tilføre virksomheden omfattende værdifuld information, som kan anvendes af selskabet til at korrigere en eventuel uhensigtsmæssig IR-adfærd, til at forbedre virksomhedens IR-værktøjer, til at justere selskabets IR-planer, samt anspore en generel intern drøftelse i selskabets ledelse.

Vi udfører globale perception studies for vores kunder, og sætter en ære i at forberede og gennemføre disse undersøgelser optimalt. Vores erfaring viser, at de afrapporterede resultater bidrager betydelig værdi for vores kunder, og vi har i flertallet af de perception studies vi har gennemført opnået en svarprocent på 100 blandt de udvalgte respondenter.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice