Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Etablering og optimering
Politikker og strategier
Online-kommunikation
Årsrapporter og magasiner
Investorpræsentationer
Web- og audiocasts
Kapitalmarkedsdage
Perception Studies
Andre IR-rådgivningsområder
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Investorpræsentationer og roadshows

Investorpræsentationer

Investorpræsentationer er afgørende i forhold til kommunikationen med virksomhedens finansielle interessenter (investorer, aktieanalytikere og den finansielle presse). Det er vigtigt, at virksomheden udfordres vedrørende investorpræsentationens indhold og at det sikres, at de områder som har aktiemarkedets interesse, også bliver adresseret. Samtidig er det vigtigt, at virksomheden er den, der sætter dagsordenen.

Vi har et indgående kendskab til de finansielle målgrupper samt til investor relations.

Reliance’s fornemste opgave er at bidrage til, at vores kunder fremstår som dygtige, effektive og tillidsvækkende kommunikatorer over for virksomhedens finansielle interessenter.

Roadshows

Når en virksomhed gennemfører et roadshow, omfatter de væsentlige succes-parametre:

  • At virksomheden møder så mange relevante og væsentlige investorer og aktieanalytikere som mulig
  • At virksomhedens investorpræsentation er professionelt forberedt og adresserer de områder, som interesserer investorer og aktieanalytikere
  • At ledelsen og den IR-ansvarlige er velforberedte til drøftelserne med investorer og aktieanalytikere, og at de fremstår proaktive frem for reaktive

Vi rådgiver om forberedelse og gennemførelse af roadshows og yder sparring til vores kunder gennem hele processen.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice