Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Etablering og optimering
Politikker og strategier
Online-kommunikation
Årsrapporter og magasiner
Investorpræsentationer
Web- og audiocasts
Kapitalmarkedsdage
Perception Studies
Andre IR-rådgivningsområder
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Etablering og optimering af IR-funktionen

Reliance er eksperter inden for investor relations (IR) og yder blandt andet rådgivning i forbindelse med IR-funktionens etablering og optimering.

Etablering af IR-funktion:

 • Afklaring af ambitionsniveau
 • Intern organisering og ansvarsfordeling
 • Rekruttering og træning af IR-medarbejdere
 • Udarbejdelse af IR-politikker, -strategier og -planer
 • Samspillet med virksomhedens øvrige interne og eksterne kommunikation
 • IR’s rolle i competitor intelligence (konkurrentovervågning)
 • Prioritering af IR-indsats

Ansættelse af IR-medarbejdere og IR-træning:

 • Interview af kandidater til IR-stillinger i ansættelsessituationer
 • Træning og sparring af IR-medarbejdere

Optimering af IR-funktion:

 • Optimeringen af IR-funktionens output i forhold til et givet økonomisk input
 • Etablering af en ’best in class’ IR-funktion

Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice