Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Transaktioner
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Investor relations af Poul Lykkesfeldt

Investor relations er en praktisk anlagt bog om børsnoterede selskabers arbejde med at opbygge og styre relationerne til aktiemarkedet. Bogen tager fat på tre vigtige emner, som ethvert selskab bør have styr på:

  • Investor relations (IR)
  • Samarbejdet med investorer, aktieanalytikere og corporate finance-rådgivere
  • Etablering af beredskab ved overtagelse

Som følge af stigende afkast- og informationskrav fra investorer og aktieanalytikere, er der de seneste år kommet øget fokus på IR. De fleste selskaber arbejder derfor i dag professionelt med deres relationer og kommunikation til investorerne. Det er nødvendigt at professionalisere dette arbejde, hvis selskabet skal opretholde troværdighed på lang sigt på det finansielle marked.

IR er et strategisk ledelsesværktøj, og bogen gennemgår, hvordan en virksomhed bør anvende IR til at håndtere sin kommunikation med aktiemarkedet både i hverdagen, og når virksomheden kommer under beskydning.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
Bogens forside

Indholdsfortegnelse og forord

Testimonials (bogens bagside)

 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice