Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Aktiekapitaludvidelser
M&A-transaktioner
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Aktiekapitaludvidelser

Den finansielle kommunikation rettet mod institutionelle og private investorer, aktieanalytikere og erhvervsjournalister er afgørende i forbindelse med en aktiekapitaludvidelse (emission).

Rationalet bag emissionen skal formidles parallelt med beskrivelsen i det udarbejdede børsprospekt. Kommunikationen til målgrupperne er ofte kritisk for emissionens gennemførelse og succes.

Vi kender målgruppernes tankegang og præferencer og bistår i løsningen af denne kommunikationsopgave.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice