Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Aktiekapitaludvidelser
M&A-transaktioner
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Transaktioner
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Finansiel kommunikation og medierelationer

Den finansielle kommunikation er en integreret del af virksomhedens samlede interne og eksterne kommunikation. Kravene til kvaliteten af den finansielle kommunikation stiger i takt med de finansielle mediers øgede journalistiske kompetence.

Kravene til kvaliteten af den finansielle kommunikation er især store i forbindelse med større begivenheder som tiltrækker erhvervspressens interesse.

I tillæg til de daglige finansielle medierelationer er vi specialister i finansiel kommunikation i forbindelse med:

  • Børsintroduktioner (IPO)
  • Aktiekapitaludvidelser og emissioner
  • M&A-transaktioner (køb og salg af virksomheder)

Vi kender de finansielle medier – og taler deres sprog.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice