Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Børsintroduktion (IPO)
Investor relations
Beredskab ved overtagelse
Public affairs
Corporate social responsibility
Corporate governance

Corporate governance, dvs. god selskabsledelse, er i dag en væsentlig faktor i investorers evaluering af eksisterende og potentielle aktieinvesteringer.

Corporate governance bør være en integreret del af virksomhedens ledelsessystem, ikke blot af navn, men også af gavn.

Vores rådgivning, som også omfatter investorers tolkning af gældende corporate governance-anbefalinger, omfatter blandt andet:

  • Gældende corporate governance-anbefalinger fra Københavns Fondsbørs’ komité for god selskabsledelse
  • Sparringspartner i forbindelse med drøftelse af specifikke corporate governance-relaterede forhold
  • Overvejelser om indarbejdelse af corporate governance-relaterede informationer i årsrapport, investorpræsentationer mv.

Herudover samarbejder vi med vores kunder om corporate governance-relaterede forhold i forbindelse med:

  • Det daglige investor relations-arbejde
  • Børsintroduktion (IPO)
  • Etablering af beredskab ved overtagelse

Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
Mere info
Klik her for en definition af corporate governance (PDF-fil)
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice