Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Beredskab ved overtagelse
Intern og ekstern koordinering
Værdiansættelsesprocessen
Manual ved overtagelse
Vedligeholdelse af beredskab
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Vedligeholdelse af kommunikationsberedskab

Etableringen af beredskab ved overtagelse er ’rettidig omhu’.

Den efterfølgende vedligeholdelse og opdatering af beredskabet er imidlertid lige så vigtig.

Vi har erfaring i den del af arbejdet. Det gælder både udarbejdelse af en intern manual ved overtagelse samt hvordan virksomheden efterfølgende selv forestår vedligeholdelse og opdatering af manualen.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk

Reliance's artikel ”Beredskabsprocedurer for overtagelses-forsøg" (PDF-fil)

 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice