Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Transaktioner
Beredskab ved overtagelse
Intern og ekstern koordinering
Værdiansættelsesprocessen
Manual ved overtagelse
Vedligeholdelse af beredskab
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Kommunikationsberedskab ved overtagelse

Det er ’rettidig omhu’ at etablere et beredskab ved overtagelse.

Det er nødvendigt for et børsnoteret selskab at have et godt beredskab ved overtagelse. Det viser udviklingen på det danske aktiemarked med al tydelighed. I varetagelsen af aktionærernes interesser står bestyrelse og direktion over for et meget omfattende arbejde i tilfælde af et købstilbud på selskabets aktier.

Et veltilrettelagt beredskab ved overtagelse gør ikke alene livet lettere for bestyrelse, direktion og en lang række medarbejdere i tilfælde af et købstilbud på selskabets aktier. Det bevirker også, at:

  • Sandsynligheden for at tilbagevise købstilbudet øges i tilfælde af et utilstrækkeligt bud
  • Der typisk opnås en højere pris for selskabets aktier, hvis selskabet ultimativt overtages
  • Selskabets normale ledelse og drift kan opretholdes i videst mulige omfang under ’belejringen’

Reliance rådgiver inden for følgende områder:

  • Intern og ekstern koordinering af kommunikation
  • Intern manual ved overtagelse
  • Vedligeholdelse af kommunikationsberedskab

Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk

Reliance's artikel ”Beredskabsprocedurer for overtagelses-forsøg" (PDF-fil)

 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice